logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลร่วมออกหน่วยบริการจำหน่ายเหรียญที่ระลึกกรมธนารักษ์ และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการสืบค้นราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงด้วยตัวเอง

วันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ นายไพโรจน์ คุ้มทรง ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี มอบหมายให้นางสาวอรุโณทัย ศรีเกษ เจ้าพนักงานดูเงินอาวุโส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี ร่วมออกหน่วยบริการจำหน่ายเหรียญที่ระลึกกรมธนารักษ์ และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการสืบค้นราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงด้วยตัวเองทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ การขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ฯลฯ ในโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ บริเวณโรงเรียนบ้านโนนสุข ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฯ

อัลบั้มภาพ

13 มกราคม 2564 | จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายอังกูร บัวศรี ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เด...
  25 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานีจัดโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพั...
  24 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี จัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตรเลี้ยงพระเช้า
  5 กุมภาพันธ์ 2564
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง