logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ

 • 19 สิงหาคม 2559 สรุปผลการดำเนินการการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจน
  19 สิงหาคม 2559
 • 19 สิงหาคม 2559 รายงานผลการพิจาณาการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจน ณ วันที่ 19 ส.ค. 59
  19 สิงหาคม 2559
 • 26 กรกฎาคม 2559 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ เดือนกรกฎาคม 2559
  26 กรกฎาคม 2559
 • 20 มิถุนายน 2559 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ
  29 มิถุนายน 2559
 • 27 พฤษภาคม 2559 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ เดือนพฤษภาคม 2559
  30 พฤษภาคม 2559
 • คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1986/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
  30 พฤษภาคม 2559