logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ด้านเหรียญกษาปณ์

 • ขั้นตอนการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์
  6 กรกฎาคม 2559
 • การตรวจพิสูจน์เหรียญปลอม
  6 กรกฎาคม 2559
 • ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเงินตรา
  1 เมษายน 2558
 • หลักเกณฑ์การรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ชำรุด
  1 เมษายน 2558
 • การเก็บรักษาเหรียญกษาปณ์
  1 เมษายน 2558
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เปิดรับจองเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  21 สิงหาคม 2560
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสีขาว ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา ชุดละ 5 เหรียญ ราคาชุดละ 100 บาท ตั่งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
  22 กุมภาพันธ์ 2560
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ 120 ปี กรมยุทธศึกษาทหารบก และเหรียญกษาปณ์ 100 ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  8 กันยายน 2559
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  1 สิงหาคม 2559
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
  1 สิงหาคม 2559
 • การรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์จ่ายแลกที่กระทรวงกาศถอนคืน
  6 กรกฎาคม 2559
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
  30 มีนาคม 2559
หมวดหมู่เอกสาร