logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

นายนเรศ สังขินท์

เริ่มดำรงตำแหน่ง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึงปัจจุบัน

 

ว่าที่ร้อยตรีวาสิทธิ์ นนทสิน

เริ่มดำรงตำแหน่ง 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง 15 ธันวาคม 2566

 

85ebc1c4-e267-43f0-b485-f115f44989bd

นาย ไพโรจน์ คุ้มทรง

เริ่มดำรงตำแหน่ง 4 ธันวาคม พ.ศ.2561 ถึง 30 กันยายน 2564
 
 

นาย จริยะ สัตยารักษ์

เริ่มดำรงตำแหน่ง 6 ธันวาคม พ.ศ.2560 ถึง 30 กันยายน 2561
 
 

นาย วิเชียร กิตติจารุวัฒนา

เริ่มดำรงตำแหน่ง 1 มิถุนายน พ.ศ.2558 ถึง 30 กันยายน 2560
 
 

ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ สมพรชัยกิจ

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2555 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ.2558
 
 

นายบรรหาร อาภาอดุล

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2553
 
 

นายชาคร ชนวรบุตร

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2549 ถึง พ.ศ.2550
10 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 4180 ครั้ง